Výuka přes skype

Hodina probíhá stejně jako normální hodina "face-to-face". Během výuky zapisuji vše podstatné do okna "Chat", ze kterého si pak student může lekci pohodlně vytisknout. Jedná se výhradně o konverzaci, během hodiny student obvykle nepíše. Ceny skypové výuky naleznete zde.

Vyzkoušejte individuální e-learning!

Balíček zahrnuje:

 • 30 minutovou úvodní lekci (osobně nebo prostřednictvím skype), během které se studentem prodiskutujeme jeho potřeby a stanovíme individuální cíl,
 • měsíční e-learning zahrnující 4 individuálně sestavené lekce + zpětná vazba (kontrola cvičení, kontrola eseje apod.),
 • 30 minutovou závěrečnou lekci (osobně nebo prostřednictvím skype), během níž zkontrolujeme, zda bylo dosaženo cíle, zhodnotíme pokrok a případně stanovíme nový cíl

Jedná se o individuální výuku, tzn. že je možno strukturu upravit (i v průběhu e-learningu) na základě požadavků studenta.

Vyzkoušejte individuální learning, pokud ...

 • nemáte čas chodit do kurzu,
 • v kurzu se učíte věci, které nepotřebujete nebo znáte, navíc mluvíte tak maximálně deset minut,
 • individuální výuka je pro Vás moc drahá,
 • nemůžete nebo nestíháte nikam dojíždět,
 • zkoušeli jste e-learning, ale oddalovali jste další cvičení nebo jste na ně zapomněli,
 • klasický e-learning je příliš neosobní,
 • potřebujete si zlepšit slovní zásobu.

Klasický e-learning

V rámci klasického e-learningu bych Vám ráda nabídla tyto programy:

Angličtina:

1. Slovíčka na týden

2. Slovíčkový mix

3. gramatické okruhy Konečně to zvládnu

4. Praktické situace na dovolené

Italština:

1. Slovíčka na týden

2. Slovíčkový mix

3. Italsky od začátku do konce

4. Praktické situace na dovolenou

 • Každý e-learningový blok bude zahrnovat:

1 nebo více mp3 souborů, které Vám pomohou učit se flexibilně v okamžik, kdy máte čas - můžete využít i tzv. mrtvých časů a učit se při venčení psa, mytí nádobí, jízdy ve vlaku nebo při sportu,

2. vysvětlení gramatiky a/nebo slovní zásoby

3. test, ve kterém si ověříte zvládnutí dané problematiky + klíč

Pro bližší popis e-learningových programů klikněte na příslušný odkaz, ceny naleznete zde.