„Nějakou slovní zásobu mám, ale nedokážu se naučit nová slovíčka.“

„Všemu, co říkáš, rozumím, ale nedokážu odpovědět.“

Slovní zásoba se dělí na pasivní (= slova, kterým rozumím nebo která si odvodím) a aktivní (= slova, která dokážu „vykutat“ z paměti a aktivně použít). Chci-li mluvit za sebe, musím se slovíčka naučit. Bohužel, žádný jiný způsob neexistuje.